top of page

Privacy statement

In deze privacy statement lichten wij toe welke gegevens van u wij verwerken en met welke doeleinden.

Rijnland

Dit statement is van toepassing op de volgende personen:

 • Patiënten en potentiële patiënten van de Rijnland Kliniek;

 • Websitebezoekers van de Rijnland Kliniek;

 • Andere personen die in onze kliniek zijn geweest en waar persoonsgegevens van zijn verwerkt.

Wij verwerken de persoonsgegevens van personen die:

 • Via de website een contactformulier hebben ingevuld

 • Of via gesprekken, email of op andere wijze contact met de kliniek hebben gehad

Medisch dossier

Bij de Rijnland Kliniek staat kwaliteit voorop en wordt gewerkt volgens de huidige wet- en regelgeving. Het zorgvuldig bijhouden van een medisch dossier is erg belangrijk voor de kwaliteit en de continuïteit van zorg. Uw gegevens worden daarom direct vast gelegd in een persoonlijk patiëntendossier. Uw arts, maar ook andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, moeten uit het medisch dossier kunnen begrijpen wat uw situatie en medische achtergrond is. Alleen op die manier kan goede zorg geleverd worden. Het medisch dossier wordt ook gebruikt voor afgeleide doelen zoals wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitstoetsing, kwaliteitsbewaking en kan het belangrijk zijn om verantwoording af te leggen over ons medisch handelen. 

Wanneer u onder behandeling bent bij een van onze plastisch chirurgen, zijn wij verplicht om medische gegevens 20 jaar te bewaren.

 

Doeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

 • Het uitvoeren van een behandelingsovereenkomst waartoe u ons opdracht heeft verstrekt, waaronder het verloop van de behandeling, controle op de kwaliteit van de behandelactiviteiten, financiële verantwoording, het maken van beleid en het doen van wetenschappelijk onderzoek.

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

 • Het onderhouden van contact met u en, indien van toepassing, uw naaste(n).

 • Het ontwikkelen en verbeteren van onze product- en diensteninformatie, van de website en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

 • Het uitvoeren en analyseren van patiënt tevredenheidsonderzoeken.

 • Het verbeteren en beveiligen van de website.

 • Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging.

 

Rechtsgronden

Rijnland Kliniek verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming;

 • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;

 • Wettelijke verplichting;

 • In verband met een gerechtvaardigd belang.

 

Cookies

Rijnland Kliniek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rijnland Kliniek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Ook kunt u uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan www.rijnlandkliniek.nl geen cookies ontvangt.

 

Verwerkers

Rijnland Kliniek kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in haar opdracht persoonsgegevens verwerken. Met deze verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Soms kan het nodig zijn uw persoonsgegevens met derden te delen, bijvoorbeeld voor uw behandelingstraject. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden echter niet met deze derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

 

Rechten van de betrokkene

U heeft op basis van de wet rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. U heeft het recht:

 • Op inzage, rectificatie of het wissen van de gegevens;

 • Tot beperking van de uw betreffende verwerking;

 • Tegen de verwerking bezwaar te maken;

 • Op gegevensoverdraagbaarheid;

 • De verleende toestemming in te trekken;

 • Een klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens).

 

Contactgegevens:

Rijnland Kliniek Leiden

Alrijne Ziekenhuis 

Houtlaan 5

2334 CK Leiden

poliplastischechirurgie@alrijne.nl

071 582 8061

Mocht u nog vragen hebben over de Privacy statement van Kliniek Rijnland dan kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u ons privacy reglement opvragen. Onze assistentes helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

bottom of page